Bolyai Önképző Műhely

Fenntarthatóság, körforgásos gazdálkodás, hulladékhasznosítás

Az érdeklődésre való tekintettel a pályázók kérésére a beadási határidő: 2023. május 31.

A fiatalok jelentik a jövő ígéretét a tudományban és a tudománykommunikációban egyaránt. A Bolyai Műhely Alapítvány (BMA) és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) ezért ismeretterjesztő esszépályázatot hirdet a Bolyai Önképző Műhely jelenlegi és alumnus tagjai részére, valamint a felsőoktatásban, bármilyen képzési formában, határainkon belül és túl részt vevő hallgatók számára. 

A pályázat tematikus: a kiírók olyan pályamunkákat várnak, amelyek teljes terjedelmükben vagy egy jelentős részükben a tágabb értelemben vett fenntarthatóság kérdéseivel foglalkoznak. A kiírók hangsúlyosan várják ezen belül a körforgásos gazdálkodás, a hulladékhasznosítás témakörével foglalkozó írásokat. A pályázat célja, hogy az esszéírók e kérdéskörökről alkotott nézeteiket és azok tudományos összefüggéseit közérthető, olvasmányos módon közkinccsé tegyék.

A pályázatot a TIT Élet és Tudomány hetilapjának formai útmutatásai alapján kell elkészteni: a pályázók a széles nagyközönség számára írott, figyelemfelkeltő, az Élet és Tudomány stílusában készülő népszerűsítő cikkel pályázhatnak. A cikk terjedelme: 6-12 ezer n (szóközökkel). Ehhez 2-6 színes kép vagy ábra, grafikon, illusztráció is csatolandó.

Pályázni csak eredeti, máshol még nem közölt, illetve máshova közlésre be nem küldött, egyszerzős kézirattal lehet.

A pályaműveket a www.termvil.hu oldalon található pályázati felületre kell feltölteni. A pályázat feltétele az ott található Pályázói adatlap hiánytalan kitöltése.

A pályázatok beérkezési határideje: 2023. május 15.

A pályaműveket a TIT és a BMA által felkért zsűri bírálja el.

A zsűri körforgásos gazdaság díjak odaítélését irányozza elő 200.000 Ft összértékig: a díjazottak értékes vásárlási utalványban részesülnek.

Különdíjként a BMA a Bolyai Önképző Műhely tagjai számára pénzjutalmat is előirányoz — első különdíj: 100.000 Ft, második különdíj: 75.000 Ft, harmadik különdíj: 50.000 Ft.

A díjazottak számáról és a díjak pontos mértékéről a zsűri dönt.

A cikkpályázatot a KEHOP-3.1.5-21-2021-00003. sz. projekt révén támogatja Magyarország Kormánya és az Európai Unió.

Az Élet és Tudomány és a BMA által kiadott Bon-BOM című folyóirat szerkesztőségei a díjazott és a díjazásban nem részesült, de közlésre alkalmas cikkeket – a szerzőikkel egyeztetett szerkesztés után – ellenszolgáltatás nélkül megjelentetik. A pályázat beküldői a pályázaton való részvétellel egyben hozzájárulnak cikkük online közzétételéhez is a lapok internetes változatában.

Megosztás:

Facebook
LinkedIn
Email
Print

Kapcsolódó tartalmak

Bon-BOM, 2024. február

A Bon-BOM 2024. februári száma Budapest megalakulásának 151. évfordulóján négy nézőpontból láttatja fővárosunkat. Eltűnt Budapest – újrajátszva (Mózes Gergely Sosemvolt Budapest – MMA-kiállítás (Balázs Géza)

MAGYAR FILMEK KLUBJA 2024

A Bolyai Önképző Műhely 2024-től bekapcsolódik a Nemzeti Filmintézet és a Színház- és Filmművészeti Egyetem filmklubjába. Valamennyi filmklubot rövid szakmai felvezetés előzi meg, a film után pedig meghívott vendégekkel elemző beszélgetésre kerül sor.