Bolyai Önképző Műhely

Kuratóriumi határozatok (2012-)

2012. január 12.

1/2012. Roska Tamás mb. elnök köszönetet mond Benyhe Istvánnak az elmúlt években végzett munkájáért és sok sikert kívánt külföldi kiküldetéséhez. 2011. december 28-án megtörtént a Mikszáth Kálmán téri irodabérlet átadása. Az iroda technikai állománya elavult. Javasolható a selejtezés. Az irodában lévő könyvek felajánlhatók BOM-os hallgatóknak vagy erdélyi iskolának.

2/2012. A kuratórium elfogadta az újonnan (Havass Miklós vezetésével) felállt Programbizottság 18 oldalas szakmai anyagát a BOM küldetéséről.

3/2012. A BOM 2012. évi szakmai és pénzügyi tervét a kuratórium jóváhagyta.

4/2012. A mb. elnök 2012. január 1-től megbízza Balázs Gézát az ügyvezető (koordinátor) teendők ellátására.

2012. május 29.

5/2012. A kuratórium elfogadta az ügyvezető (koordinátor) beszámolóját az első félévről.

6/2012. A felügyelőbizottság javaslatára a kuratórium elfogadta a 2011. évi pénzügyi beszámolót, mérleget és pénzügyi jelentést.

7/2012. A kuratórium az ügyvezető javaslatára 2012. szeptember 1-től kinevezi Pölcz Ádám (eddigi diák segítőt) irodavezetőnek. Munkáját a kuratórium és az ügyvezető irányításával végzi.

8/2012. A kuratórium az ügyvezető javaslatára jóváhagyja a Mikszáth Kálmán téri irodabérlet 2012. július 31-ével történő felmondását; a használhatatlan eszközök és 10 évnél régebbi, nem dokumentum értékű iratok leselejtezését; az irodának az Örs vezér tér 11. fszt. 1. alatti irodába (a bírósági bejegyzett címre) való átköltöztetését; a foglalkozások napján a Petőfi Irodalmi Múzeumban termek bérlését.

9/2012. Az elnök felkéri és kinevezi Baranyai Katalin tanárnőt 2012. szeptember 1-től a junior csoport vezetésére.

10/2012. A kuratórium jóváhagyja a BMA szervezeti és működési szabályzatát.

2012. december 20.

11/2012. A kuratórium elfogadta a 2012. évi szakmai jelentést.

12/2012. A kuratórium elfogadta a 2012. 01-11. hó közötti időszak pénzügyi beszámolót

13/2012.  A kuratórium elfogadta a 2013. évi költségvetés sarokszámait.

14/2012.  Dr. Csóka Dávid ügyvéd javaslatára a kuratórium a Bolyai Ifjúsági Műhely (BIM) felszámolásába nem kezd bele, a megszüntetés kapcsán Bendzsel Miklós vélemény lesz a döntő.

15/2012. A kuratórium elnökének Roska Tamást, a kuratóriumból visszavonult Bendzsel Miklós, Czakó Erzsébet, Bogányi Gergely és Bor Zsolt helyére dr. Aczél Petra intézetigazgatót (Corvinus Egyetem) és Bakos Edit főigazgatót (Uránia Nemzeti Filmszínház) felkérését és kinevezését javasolja az alapító Szabó Gábornak.

16/2012. A kuratórium elfogadja az ügyvezető által előterjesztett 2013. évi pénzügyi és szakmai tervet.

 

2013. május 9.

2013/1. A felügyelőbizottság javaslatára a kuratórium elfogadta a 2012. évi beszámolót, mérleget és pénzügyi jelentést.

2013/2. A kuratórium a felügyelőbizottsági tagságról lemondott Vargha Márk helyére dr. Aratóné dr. Nagy Ágnes ügyvédet javasolja az alapító Szabó Gábornak.

2013/3. A kuratórium megbízza Havass Miklóst, hogy a Programbizottsággal közösen 2013. június 19-én tekintsék át a tanulmányi tematikát, valamint véglegesítsék a 2013/2014. évit.

2014. február 20.

1/2014. A kuratórium elfogadja a 2013. évi szakmai beszámolót és az MTA-nak benyújtandó jelentést.

2/2014. A kuratórium elfogadja a 2013. évi pénzügyi beszámolót.

3/2014. A kuratórium elfogadja a 2014. évi programtervezetet.

4/2014. A kuratórium elfogadja a 2014. költségvetés tervezetét azzal a kiegészítéssel, hogy a tartalékból 1.700.000 Ft-ot el kell különíteni a vezető tanárok évi kétszeri javadalmazására, valamint az önképző műhely erdélyi kirándulására.

5/2014. A kuratórium elfogadja Deák-Sárosi László tanári karba való kinevezését, valamint felkéri az ügyvezetőt, hogy Juhász András munkáját megköszönje és a BOM szakmai programjainak támogatására felkérje.

2014. május 26.
6/2014. A felügyelőbizottság javaslatára a kuratórium elfogadja a 2013. évi mérleget, közhasznúsági jelentést és pénzügyi beszámolót.

2014. 12. 17.
7/2014. A kuratórium meghallgatta és elfogadta a 2014. évi előzetes szakmai és gazdasági beszámolót.
8/2014. A kuratórium megvitatta és kiegészítésekkel jóváhagyta a 2015. évi előzetes szakmai és gazdasági terveket.
9/2014.  A kuratórium meghallgatta és tudomásul vette a felügyelőbizottság 2014. évi ellenőrzési tervének végrehajtásáról szóló szóbeli beszámolót.
10/2014.  A kuratórium az „Egyebek” napirendi pontban javaslatokat vetett fel a jövőt illetően (Vizi E. Szilveszter előadása, BOM-bemutatkozás az Élet és Tudományban, a marosvásárhelyi Sapientia Tudományegyetem meglátogatása).

2015/01. számú kuratóriumi határozat: A kuratórium elfogadja a 2014. évi pénzügyi beszámolót.
2015/02. számú kuratóriumi határozat: A kuratórium elfogadja a 2014. évi szakmai beszámolót.
2015/03. számú kuratóriumi határozat: A kuratórium elfogadja a 2014. évi közhasznúsági jelentést.
2015/04. számú kuratóriumi határozat: A kuratórium elfogadja a 2015. évi szakmai és pénzügyi tervezetet.
2015/05. számú kuratóriumi határozat: A Kuratórium elfogadja a 2015. évi szakmai beszámolót.
2015/06. számú kuratóriumi határozat: A Kuratórium elfogadja a 2015. pénzügyi beszámolót.
2015/07. számú kuratóriumi határozat: A Kuratórium elfogadja a 2016. évi szakmai és pénzügyi tervezetet.

Felügyelőbizottsági ülés

2017. 05. 10. 17.00

Jelen vannak:

 • Pandurics Anett – elnök
 • Aratóné Nagy Ágnes – tag
 • Pölcz Ádám – irodavezető
 • telefonon konzultáltunk Pataki Gergely taggal
 1. A Felügyelőbizottság megkapta a BMA 2016. évi pénzügyi és szakmai beszámolóját. A bizottság megvitatta a dokumentumokat, azokat rendben találta és elfogadásra javasolja a Kuratóriumnak.

Budapest, 2017. 05. 10.

Kuratóriumi ülés

2017. 05. 10. 18.00

Jelen vannak:

 • Bakos Istvánné – tag
 • Balázs Géza – ügyvezető
 • Aratóné Nagy Ágnes – felügyelőbizottsági-tag
 • Pölcz Ádám – irodavezető
 1. A Kuratórium megkapta, rendben találta és elfogadta a BMA 2016. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját. Köszöni az ügyvezetés munkáját.

Budapest, 2017. 05. 10.

Felügyelőbizottsági jegyzőkönyv

2018. május. 29.

Jelen van: Pandurics Anett (elnök), Aratóné Nagy Ágnes, Pataki Gergely

 1. 2017. évi pénzügyi beszámoló áttekintése

A gazdálkodást áttekintettük, megállapítottuk, hogy stabil. Az évet eredménnyel zárta az Alapítvány.

2018. 05. 29. / 1. számú határozat

A felügyelőbizottság egyhangúlag, ellenvetés nélkül elfogadásra javasolja a BMA 2017. évi beszámolóját.

A felügyelőbizottság javasolja, hogy a lehetőségek feltérképezését követően az Alapítvány tegyen kísérletet az MTA-támogatás legalább kismértékű növelésére, tekintettel arra, hogy az állandó programok költségigénye a hosszú évek alatt nőtt. Javaslatot teszünk, hogy a BMA keressen olyan második támogatási forrást, amellyel az alapprogramok hosszú távú finanszírozása stabilan biztosítható.

 1. A BOM 2017-es szakmai tevékenységének áttekintése

A szakmai programot áttekintettük, a BOM kitűzött céljaival összhangban lévőnek és megfelelő minőségűnek találtuk. Javasoljuk a szakmai munka folytatását ebben a szellemiségben. Ezúttal is köszöni a Felügyelőbizottság mindenki munkáját.

Budapest, 2018. május. 29.

Kuratóriumi közgyűlés jegyzőkönyv

2018. május. 29.

Jelen van. Szász Domokos (elnök), Friedler Ferenc, Benyhe István, Pölcz Ádám, Balázs Géza, Komlósi Réka

2018. 05. 29. / 1. számú határozat

A kuratórium egyhangúlag elfogadta a BMA 2017. évi pénzügyi és szakmai beszámolóját, valamit a 2018. évi tervezetet.

Budapest, 2018. május 29.

Felügyelőbizottsági jegyzőkönyv

2019. május 21.

Készült: 1072 Budapest, Rákóczi út 38. ½. szám alatti irodában, jelen vannak: Pandurics Anett (elnök), Aratóné Nagy Ágnes, Pataki Gergely

2018. évi pénzügyi beszámoló áttekintése

A gazdálkodást áttekintettük, megállapítottuk, hogy bár csökkenő bevételeket látunk, az Alapító által folyósított éves támogatás összegét hatékonyan használja fel az Alapítvány, így működése stabil. Az évet veszteség nélkül, eredménnyel zárta az Alapítvány.

2019. 05. 21. / 1. számú határozat

A felügyelőbizottság egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadásra javasolja a BMA 2018. évi beszámolóját.

Javasoljuk, hogy az Akadémia működési környezetét és annak változásait az Alapítvány folyamatosan kísérje figyelemmel, és készüljön fel arra, hogy az Alapítótól a 2020-as évben csökkentett összegű támogatás érkezhet az Alapítványhoz. Mindenképpen javasoljuk az új források bevonását az Alapítvány stabil továbbműködése érdekében. A Felügyelőbizottság kiemelten fontosnak tartja tehát az új támogatók és a pénzügyi stabilitáshoz szükséges új források felkutatását.

 1. A BOM 2018-as szakmai tevékenységének áttekintése

A szakmai programot áttekintettük, a BOM kitűzött céljaival összhangban lévőnek és megfelelő minőségűnek találtuk. Javasoljuk a szakmai munka folytatását ebben a szellemiségben. Javasoljuk, hogy kampánnyal vagy egyéb módon az Alapítvány szélesítse a jelentkezők körét annak érdekében, hogy érték és érdem maradhasson bolyaisnak lenni. A Felügyelőbizottság azt is javasolja, hogy az Alapítvány fordítson figyelmet a tanárok lehetséges utódainak felkutatására, hogy a jövőben is biztosítva legyen a kiváló szakmai munka. A Felügyelőbizottság ezúton is külön köszönetet mond mindenkinek, aki a szakmai munkájában feladatot vállalt.

Záradék:

Pandurics Anett fb. elnök saját kérésére távozik a felügyelőbizottságból. A kuratórium Szayly József mérnök-közgazdászt kérte fel a felügyelőbizottságba. A felügyelőbizottság maga választja meg elnökét.

Budapest, 2019. május 21.

2020. május 28.

A Bolyai Műhely Alapítvány a rendkívüli járványhelyzetre való tekintettel (a kormányhatározatot figyelembevéve) online-kuratóriumi ülést tartott. A kuratórium tagjai megkapták a felügyelőbizottság jelentését (2020. május 26.), az ügyvezető tájékoztatóját (2019. és 2020.), a 2019. évi mérleget és a 2019. évi beszámolót (utóbbi kettőt 2020. febr. 28-ig az MTA-nak is beküldte az ügyvezetés, azt az MTA gazdasági osztálya elfogadta).

A kuratórium tagjai közül Friedler Ferenc professzor kivételével mindenki visszajelzett, és egyhangúlag a következő szavazati arány alakult ki:

Határozat:

2020/1. A kuratórium a 2019. évi beszámolót elfogadja (7 szavazattal)
2020/2. A kuratórium az ügyvezető 2019. évi beszámolóját és 2020. évi tájékoztatóját elfogadja (7 szavazattal)

A határozat mellékletét képezik a 2019. évi jelentések és tájékoztatók.

Szász Domokos elnök
Balázs Géza társelnök

Budapest, 2020. május 29.

2021. május 26.

A Bolyai Műhely Alapítvány a rendkívüli járványhelyzetre való tekintettel online-kuratóriumi ülést tartott. A kuratórium tagjai megkapták a felügyelőbizottság jelentését (2021. május 25.), az ügyvezető tájékoztatóját, a 2020. évi mérleget és a 2020. évi beszámolót (utóbbi kettőt 2021. febr. 28-ig az MTA-nak is beküldte az ügyvezetés, azt az MTA gazdasági osztálya elfogadta).

A kuratórium tagjai közül mindenki visszajelzett, és egyhangúlag a következő szavazati arány alakult ki:

Határozat:

2021/1. A kuratórium a 2020. évi beszámolót elfogadja (8 szavazattal)
2021/2. A kuratórium az ügyvezető 2020. évi beszámolóját és 2021. évi tájékoztatóját elfogadja (8 szavazattal)

2021/3. A kuratórium Szász Domokos elnök lemondását és Gózon Ákos elnöki posztra való felhatalmazását elfogadta. (8 szavazattal)

A határozat mellékletét képezik a 2021. évi jelentések és tájékoztatók.

Balázs Géza társelnök

Budapest, 2021. május 31.

Jegyzőkönyv a Bolyai Műhely Alapítvány 2022. május 25-én tartott kuratóriumi üléséről

Az előre meghirdetett online-ülés 18.00 órakor kezdődött és 18.30-kor ért véget

Jelen van: Gózon Ákos (elnök), Balázs Géza (társelnök), Horváth Péter (kuratóriumi tag) Szayly József (fb. tag), Talmácsi Alexa (irodavezető)

Kimentését kérte, de írásban megszavazta a 2021. évi jelentést: Bakos Edit, Pölcz Ádám (kuratóriumi tag)

Kimentését kérte: dr. Aczél Petra (kuratóriumi tag)

Nem jelent meg: Benyhe István, Friedler Ferenc (kuratóriumi tag)

A kuratórium tagjai megkapták a felügyelőbizottság jelentését (2022. május 20.), az ügyvezető tájékoztatóját, a 2021. évi mérleget és a 2021. évi beszámolót.

Gózon Ákos elnök köszöntötte a résztvevőket, Balázs Géza kiegészítést fűzött a 2021. évi jelentéshez.

A felügyelőbizottság jelentése (dr. Aratóné dr. Nagy Ágnes) elfogadja a 2021. évi jelentést (mérleget, beszámolót).

Horváth Péter megkérdezte, hogy mit lehet tenni a tagtoborzás érdekében. A jelenlévő tagok javaslatot tettek a sikeres toborzás menetére és a hallgatói kör kiszélesítésére.

A kuratórium 5 igennel elfogadta a 2021. évi mérleget és szakmai beszámolót.

Határozat:

2022/1. A kuratórium a 2021. évi beszámolót elfogadja (5 szavazattal)
2022/2. A kuratórium az ügyvezető 2021. évi beszámolóját és 2022. évi tájékoztatóját elfogadja (5 szavazattal)

Gózon Ákos elnök
Balázs Géza társelnök
Talmácsi Alexa jegyzőkönyvvezető

Budapest, 2022. május 25.